Naturen som inspiration til mere livsglæde og nærvær

Efter dvale kommer igen aktivitet

Efter dvale kommer igen aktivitet

Jeg har været i dvale – ja ikke sådan, at jeg har sovet de sidste måneder væk – men dvale i forhold til mine skriverier. Det er i hvert fald sådan, det opleves …. Der har ikke rigtig været hul igennem til den del af mit Selv. Kanalen har været lukket ned – min skrivende intuition har ligget i dvale.

Jeg var så småt begyndt at bekymre mig lidt over, hvordan landet lå!! Var kilden mon helt tørret ud, og ville jeg nu ikke mere få inspiration og lyst til at skrive mine små indlæg, som jo egentligt også giver mig selv så megen glæde….

Heldigvis fik en smuk solrig morgen sidst i marts ændret på denne tilstand. Som havde nogen trykket på knappen, var der igen pludselig åbent til alle ordene, der lige så stille kom dryppende et efter et og ville sættes på papir.

Egentlig er det vel meget lig det, der sker med planterne. De ligger i dvale i jorden hele vinteren, indtil det tidlige forår igen får noget i dem til at forlade deres dvale og sætte gang i endnu en cyklus. Forsynet med ny energi springer forårsblomsterne igen ud i fuldt flor og glæder os med deres tilstedeværelse nok en gang.

Og sådan er det altså også for mig – den slags handler om at være klar, tænker jeg. Planterne og vi må have tillid til processen og acceptere tingenes tilstand. Vi må tro på, at efter dvale og restitution kommer igen aktivitet og gøren, når den rette tid er inde. Som yin og yang udgør begge faser vigtige dele af helheden, denne ene kunne ikke eksistere uden den anden – og som planterne er vi nødt til at give plads til dem begge.

Naturens rytme viser os som altid vejen.

Mange kærlige forårshilsner

Aase

Skriv en kommentar

Del en kommentar på Facebook

Min Spirituelle Have | Aase Hoffmann